ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU : The Professional Accountant การก้าวสู่การเป็น CPA ในอนาคต

บัญชี SPU : The Professional Accountant การก้าวสู่การเป็น CPA ในอนาคต โดย ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ร่วมกับ คุณสุพจน์ ปานน้อย (CPA, CPIAT, TA, Cooperative Auditor, ASEAN CPA) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด วันที่ 12 คุลาคม 2562 ณ อาคาร 11 โซน A
view: 51 shares: