ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

บัญชี SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ เป็นประธาน ผศ.ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน กรรมการ และ อ.บรินดา ศัลยวุฒิ กรรมการและเลขานุการ วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ชั้น 10

view: 22 shares: