ดร.ธารทิพย์ สีตาล วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์

ดร.ธารทิพย์ สีตาล 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 กระทรวงศึกษาธิการ
view: 0 shares: