ผลงานและรางวัล

นักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0

นักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0
โดย กมลภู สันทะจักร์
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2561
ไฟล์แนบ
view: 69 shares: