ผลงานและรางวัล

มาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคกลาง

มาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคกลาง
โดย วราพร  ดอกเทียน
ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2561
ไฟล์แนบ
view: 21 shares: