ผลงานและรางวัล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานการเงินและบัญชีของหน่วยงานทหารในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานการเงินและบัญชีของหน่วยงานทหารในกรุงเทพมหานคร
โดย ภัสณที  นุ่มประเสริฐ
ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2561
ไฟล์แนบ
view: 46 shares: