ผลงานและรางวัล

ความเป็นมืออาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี

ความเป็นมืออาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี
โดย ศศิพร  ชาญศิลป์
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2561
ไฟล์แนบ
view: 81 shares: