ข่าว/กิจกรรม

จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ปันน้ำใจสายใยผูกพัน @วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จ.พระนครศรีอยุธยา

จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ปันน้ำใจสายใยผูกพัน @วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จ.พระนครศรีอยุธยา

นักศึกษาบัญชี SPU ชวนน้องๆ ร่วมทำกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับบัญชี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จ.พระนครศรีอยุธยา

view: 829 shares: