ข่าว/กิจกรรม

สมาธิมาปัญญาเกิด ธรรมะสอนใจ : สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

สมาธิมาปัญญาเกิด ธรรมะสอนใจ : สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

นักศึกษาบัญชี SPU เรียนวิชา HUM128 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ร่วมฝึกปฏิบัติ การเดินจงกลม และนั่งสมาธิ เพื่อพัฒนาการเรียนในชีวิตประจำวัน จากอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสมาธิ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ

view: 426 shares: