ผลงานและรางวัล

ยอดเยี่ยม!!! ศิษย์เก่าดีเด่น บัญชีSPU

ยอดเยี่ยม!!! ศิษย์เก่าดีเด่น บัญชีSPU

คุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง รับรางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านธุรกิจ ประจำปี2560 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ด้านบัญชีและการเงิน ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ประกอบด้วย บริษัท พรีเมียร์เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน) และบริหารงานธุรกิจในเครืออีกกว่า 40 บริษัท

ณ ห้องปัทมา ชั้น4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ วันที่ 22 ธ.ค. 61

view: 72 shares: