ผลงานและรางวัล

เยี่ยมเลย ปรบมือรัวๆ!!! เด็กบัญชี SPU คว้ารางวัลนักศึกษาดีเด่น

เยี่ยมเลย ปรบมือรัวๆ!!! เด็กบัญชี SPU คว้ารางวัลนักศึกษาดีเด่น

นางสาวบุญญิสา เซนไร้ ได้รับรางวัล"นักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น" จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

view: 273 shares: