นางสาวศชามน กาละ : officer I purchasing&Asset

เลื่อนไปถือว่าพลาดอ่ะบอกเลย ทั้งสวย ทั้งเก่งขนาดนี้

นางสาวศชามน กาละ ศิษย์เก่าคณะบัญชี จากรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำงานในบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในตำแหน่ง officer I purchasing&Asset
view: 0 shares: