ข่าว/กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น กับบริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี จำกัด

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กับ บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี จำกัด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กับ บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่ได้รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

view: 220 shares: