ข่าว/กิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม “พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา “5 ธันวามหาราช” ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

view: 14 shares: