การบัญชียุคดิจิตอล...นวัตกรรม Software บัญชีสู่ไทยแลนด์ 4.0

การบัญชียุคดิจิตอล...นวัตกรรม Software บัญชีสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์