มาเรียนข้ามศาสตร์และดีไซน์หลักสูตรเองได้ กับ พี่ดุล เกียรติศักดิ์ #DEKSITI

มาเรียนข้ามศาสตร์
กับ
..... พี่ดุล เกียรติศักดิ์ สิงห์งาม .....
ที่ดีไซน์หลักสูตรเองได้
ณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
#DEKSITI