เคล็ดลับทำ P o r t f o l i o แบบ พี่ดุล #DEKSITI

พี่ดุล - เกียรติศักดิ์ สิงห์งาม

ณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

" ทุนตัวจริงของ SPU เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กมัธยมและอาชีวะครับ "


------------------------------------------
 

 เคล็ดลับทำ P o r t f o l i o 

    ผมแบ่งทุกอย่างเป็นหมวด ๆ อย่างชัดเจน แต่ละส่วนแสดงศักยภาพของเราให้มากที่สุด ใช้หลักการ "รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง" คือ "รู้" ว่าเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่จะยื่นคืออะไร ต้องมีที่หน้าเนื้อหาบังคับไหม ถ้าไม่บังคับเราก็ควรเตรียมเล่าเรื่องของตัวเอง เกริ่นสักนิด
ให้ทางคณะกรรมการได้รู้จักเราสักหน่อย ต่อมาก็เน้นผลงานที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับคณะที่ตัวเองเลือก เอามาเป็นเนื้อหาหลักในเล่มพอร์ต ส่วนผลงานที่ผ่านมาและเกียรติบัตรที่ได้รับ ก็ใส่ไว้ในลำดับต่อไป เพียงเท่านี้ก็น่าจะเป็น "พอร์ตที่ดี" ได้แล้วครับ