สาขาที่เปิดสอน

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
School of  Interdisciplinary Technology and Innovation
 
จะดีกว่าไหม ถ้าเลือกเรียนสิ่งที่ชอบได้ไม่จำกัด? แห่งแรกในประเทศไทย ที่นักศึกษาออกแบบชีวิตได้ตั้งแต่การเรียน กับ สาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เลือกเรียนได้จาก 12 คณะ ฟิวส์ชั่นทุกความชอบ ฉีกกฏกรอบเดิมๆ เพิ่มความสามารถให้ตนเองได้หลายหลาย เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ


เรียนอะไรกันบ้าง?
เรียนวิศวะแล้วอยากเรียนสถาปัตย์? หรือ เรียนบริหารแล้วอยากเป็นนักบิน? งั้นอย่ารอช้า สาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาสุดปัง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ อยากเรียนอะไรก็เลือกเองได้! โดยไม่จำกัดคณะหรือสาขา ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามใจ เต็มสิบกับเรียนที่เน้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน ประดิษฐ์ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ สุดเจ๋ง พร้อมช่องทางการเรียนที่มีหลักสูตรต่อยอดได้ไกลถึงต่างประเทศ เหมาะกับนักศึกษาที่อยากเป็นผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในด้านการสื่อสาร สามารถบริหารจัดการและสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทข้ามชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ธุรกิจนำเข้าส่งออก อุตสาหกรรมการบริการ ในตำแหน่งต่างๆ เช่น 
(1)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทข้ามชาติ  นักวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ ล่ามแปลภาษา
(2)  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก เจ้าหน้าที่ประสานงานการค้าออนไลน์
(3)  เจ้าหน้าที่ธุรการภาครัฐและภาคเอกชน ผู้จัดการระดับกลางภาคการเงิน ภาคการค้าปลีก ผู้เชี่ยวชาญด้านพนักงานสัมพันธ์ ผู้ช่วยด้านการบริหารการจัดจำหน่ายและการขนส่ง
(4)  ผู้บริหารด้านการตลาด การวิจัยตลาด การขายและโฆษณา
(5)  ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจขายปลีก เจ้าของธุรกิจนำเข้าส่งออก ตัวแทนการท่องเที่ยว บริการให้คำปรึกษา เจ้าของร้านอาหารและธุรกิจอื่น ๆ