คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

“หลักสูตรยุคใหม่ อยากเรียนอะไรก็เรียนได้” คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนความคิดและเพิ่มความต้องการให้หลากหลาย ในยุคสมัยใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้เรียนเอง ปฏิบัติเอง ผ่านแหล่งความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย กระบวนการเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนได้เดินทางสู้เป้าหมาย และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสหวิทยาการฯ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรสหวิทยาการฯ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

ขอขอบคุณ! คุณเกดชนา วันทานี ...

(21 ม.ค.65) คุณเกดชนา วันทานี (นานา) เจ้าของ บริษัท ...

ขอขอบคุณ! อาจารย์อิศรา นาคะวิสุทธิ์ ...

(21 ม.ค. 65) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณ อาจารย์อิศรา ...

ขอขอบคุณ! คณะวิศวกรรมศาสตร์ ...

(21 ม.ค. 65) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ...

ขอขอบคุณ! คุณชาลี และ ผศ.ดร.วราภรณ์ ...

(21 ม.ค. 65) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณ คุณชาลี และ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร และพิธีฝึกซ้อม ...

ดิจิทัลมีเดีย SPU เสริมทักษะนักศึกษา ...

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
School of  Interdisciplinary Technology and Innovation
 
จะดีกว่าไหม ถ้าเลือกเรียนสิ่งที่ชอบได้ไม่จำกัด? แห่งแรกในประเทศไทย ที่นักศึกษาออกแบบชีวิตได้ตั้งแต่การเรียน กับ สาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เลือกเรียนได้จาก 12 คณะ ฟิวส์ชั่นทุกความชอบ ฉีกกฏกรอบเดิมๆ เพิ่มความสามารถให้ตนเองได้หลายหลาย เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ


เรียนอะไรกันบ้าง?
เรียนวิศวะแล้วอยากเรียนสถาปัตย์? หรือ เรียนบริหารแล้วอยากเป็นนักบิน? งั้นอย่ารอช้า สาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาสุดปัง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ อยากเรียนอะไรก็เลือกเองได้! โดยไม่จำกัดคณะหรือสาขา ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามใจ เต็มสิบกับเรียนที่เน้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน ประดิษฐ์ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ สุดเจ๋ง พร้อมช่องทางการเรียนที่มีหลักสูตรต่อยอดได้ไกลถึงต่างประเทศ เหมาะกับนักศึกษาที่อยากเป็นผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

หลักสูตร M.Ed. ILT ใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ (Modern Learning)

มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Project Based โดยมีการติดตามผลการเรียนรู้ (Formative Assessment) ด้วยการนำเสนอ Progressive Learning ทดแทนการสอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว
Final Project (Summative Assessment)
Knowledge beyond textbook


ตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอน .... อ่านต่อ
Download Brochure

ศิษย์เก่า

  คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งเพจ Toolmorrow  
ผู้ก่อตั้งเพจ 'Toolmorrow'
คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์
เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณอัมพร พริกนุช

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง