ข่าว/กิจกรรม

โครงการประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ผ่าน ZOOM ONLINE

UploadImage
view: 80 shares: