ข่าว/กิจกรรม

โครงการ “Mission Innovator 2021” สร้างนวัตกรรมทางสังคม

UploadImage
ขยายเวลารับสมัครถึง 21 เมษายน 2564 ไม่เกิน 21.00 น.
และ
เลื่อนวันจัดงาน เป็นวันที่ 28 เมษายน 2564


UploadImage

โครงการ  “Mission Innovator 2021”  Mission Innovator: Searching for Resilience in Social Innovation” จัดให้มีการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) โดย “เยาวชน”เป็นผู้ขับเคลื่อน มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมด้วยนวัตกรรมที่สร้างเกิดคุณค่าเพื่อสังคม และนำแนวคิดนวัตกรรมสังคมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 

UploadImage
view: 254 shares: