ผลงานและรางวัล

รางวัลชนะการประกวดแผนการตลาด "ขายกระเพราอย่างไรให้โลกจำ"

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นายอัษฎา สุนทร นายจิรายุ บุญยิ่ง และนางสาวเมวดี แก้วทิ้ง ในโอกาส คว้ารางวัลชนะการแข่งขันแผนการตลาด “ขายกระเพราอย่างไรให้โลกจำ”พร้อมเงินลงทุน 150,000 บาท จาก PENGUIN EAT SHABU วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
view: 56 shares: