ผลงานและรางวัล

รางวัล Popular Vote และรางวัลชมเชย "Unicon 2019"

นักศึกษาปีที่ 2 คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำเสนอผลงานบนเวที Unicon2019 ได้รับรางวัล Popular Vote และรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ในงาน UNICON 2019 @ Central World จัดโดยบริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และคณะกรรมการยุววิศวกร (ยวสท.) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
view: 21 shares: