ผลงานและรางวัล

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำ

นักศึกษาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท ในชื่อทีม SITI SPU
โครงการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำ จัดโดยกระทรวงมหาดไทยและการประปานครหลวง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา 
view: 32 shares: