ข่าว/กิจกรรม

ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสงวนหญิง

UploadImage

SITI ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี ร่วมศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้กับรุ่นพี่ปี 2 ไม่ต้องเตรียมเพราะเราทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
view: 11 shares: