ข่าว/กิจกรรม

M.Ed. ติวเตรียมสอบ SPU TEP ระดับปริญญาโท!

"ติวเตรียมสอบ SPU TEP ระดับปริญญาโท"
UploadImage


ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ จำนวน 30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00-20.00 น.
อบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม ZOOM

โดย Coach “Jim” Mr.Shrestha Krishna

ลงทะเบียนได้ที่  http://bit.ly/SPUTEP2020
จัดโดย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 42 shares: