ผลงานและรางวัล

มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage


อาจารย์ณัชนรี นุชนิยม
ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU-PSF ระดับที่ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency)
view: 32 shares: