ข่าว/กิจกรรม

ม.ศรีปทุม จับมือ ศธจ.กทม. และ 41 โรงเรียน

SITI SPU ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบ Coaching
 
UploadImage
วันนี้ (3 มี.ค.) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจาก 41 โรงเรียนนำร่อง โครงการ Coaching Teams ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยระบบ Coaching

และสำหรับ Coaching Teams มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหัวหน้าทีมโค้ช นำทีมโค้ชของคณะฯ เข้าร่วมประสานงานและสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนากระบวนการ Coach ในโรงเรียนต่างๆระดับจังหวัด ทำการขับเคลื่อนด้วยการ Coaching ตามรูปแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากว่า 41 แห่งทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป ผศ.ดร.วิรัช กล่าว
view: 90 shares: