ข่าว/กิจกรรม

SITI SPU Visit True Digital Park

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำโดย Mr.Shrestha Krishna (Coach Jim) อาจารย์อำนวยการเรียนการสอน นำนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1-2 บุกอาณาจักร True Digital Park ย่านศูนย์กลางนวัตกรรมและดิจิทัลแห่งแรกในไทยใหญ่ที่สุดใน SEA ด้วยแนวคิด “One Roof, All Possibilities - ที่เดียว ทุกความเป็นไปได้”

#SITI #SPU
 

UploadImage
 

tip:
True Digital Park คือการสร้างพื้นที่เพื่อผลักดัน Startup Ecosystem ของไทยในระดับ Global Destination สำหรับคนยุคดิจิทัล การตั้งเป้าเป็นจุดหมายระดับโลกช่วยทั้งผลักดัน Startup ไทยและดึงดูด Startup ต่างชาติให้เข้าร่วมใน Ecosystem ในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในจึงต้องมีเทคโนโลยีที่ครบถ้วน ตอบโจทย์ทั้งการทำงานกับการใช้ชีวิตภายใน True Digital Park ให้มากที่สุดและสามารถใช้งานได้จริง

view: 28 shares: