ข่าว/กิจกรรม

M.Ed. ติวเตรียมสอบ SPU TEP ระดับปริญญาโท!

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
UploadImage
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จัดโครงการ ติวเตรียมสอบ #SPUTEP ระดับปริญญาโท!
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่าน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วมติวเตรียมสอบในครั้งนี้ มากกว่า 60 คน

โดยได้รับเกียรติจาก Coach "Jim" คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้ติวเข้มข้นและยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มาให้กำลังใจแก่นักศึกษา รวมทั้งข้อแนะนำต่าง ๆ ในการสอบ #SPUTEP อีกด้วย

#ปโทนวัตกรรม
#SITI #SPU
#SPU_Dynamic_University
view: 56 shares: