ข่าว/กิจกรรม

"เด็กนวัตกรรม" นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ในงาน UNICON 2019

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน งานยูนิคอน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ Smart Box อุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้สูงอายุ ที่ใช้ไม้เท้าในการเคลื่อยที่ และกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 นำเสนอผลงานวิจัย VR Life การนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality) เพื่อการบำบัดและยกระดับจิตใจในผู้สูงอายุ โดยงานครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเว็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร
view: 43 shares: