ข่าว/กิจกรรม

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ในงาน STYLE BANGKOK 2019

เมื่อวันที่ 21ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำโดย ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าหลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้นอกสถานที่ ในงาน STYLE BANGKOK 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ซึ่งนักศึกษาได้ต้องลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ตนเองสนใจในเรื่องของกระบวนการแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการภายในงาน เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา
view: 43 shares: