ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษา ป โท นำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ

หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ ในงาน "การประชุมทางวิชาการสมาคมการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 43 " 43rd ASAIHL THAILAND CONFERENCE 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะจำนวน 4 คน นำเสนอบทความในงานนี้ ได้แก่
           
1. Da Li  
            2. Gong Lei
            3. Wu Haopeng
            4. Yan Simi
             
view: 62 shares: