ข่าว/กิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ผศ.ดร.วิรัช​ เลิศ​ไพฑูรย์พันธ์​ รองอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รักษาการคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะฯ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่จัดขึ้นภายในงาน "ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562" ซึ่งเป็นการร่วมกันแสดงเจตจำนงในการทำความร่วมมือพัฒนานักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของคณะสหวิทยาการฯ ร่วมกับผู้ประกอบการในชุมชน OTOP นวัตวิถี โดยมุ่งเน้นเป้าหมายหลักในการเพิ่มศักยภาพและทักษะให้กับนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย รวมถึงเป็นการนำนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้จากคณะฯ เข้าไปช่วยพัฒนาและส่งเสริมชุมชน OTOP นวัตวิถี
view: 93 shares: