ข่าว/กิจกรรม

Freshy 62 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย "โครงการคนไทย หัวใจไท"

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่ นายธนัทนนต์ แจ้งจั่น และนางสาวนิตยาภรณ์ วงษ์ชารี เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย โครงการ คนไทย หัวใจไท ดินแดนแห่งมรดกไทย ครั้งที่ 12 จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ ผลการแข่งขัน "น้องนิด" นางสาวนิตยาภรณ์ วงษ์ชารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง การแข่งขันมารยาทไทย ณ บริเวณลานกิจกรรม A อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
view: 93 shares: