ข่าว/กิจกรรม

SITI Freshmen 2019 : งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

SITI Freshmen 2019 : งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เพื่อให้น้องๆได้รู้จักคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถึงรุ่นพี่ๆ โดยกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานแทรกสาระตามสไตล์ "เด็กนวัตกรรม SPU "
view: 70 shares: