ข่าว/กิจกรรม

ร่วมสืบสานประเพณีไทย "สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร สืบสานวัฒนธรรมไทย"

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมสืบสานประเพณีไทย "สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร สืบสานวัฒนธรรมไทย" วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้อง Smart Classroom อาคาร 5 ชั้น 3
view: 79 shares: