ข่าว/กิจกรรม

Outdoor Learning

3-02-2562 นักศึกษา M.Ed.ILT จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Outdoor Learning) ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยนักศึกษา สนุกกับการเรียน ประยุกต์ใช้ความรู้และต่อยอดประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี

 

view: 85 shares: