ข่าว/กิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัล Smart Innovator Camp ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัล Smart Innovator Camp ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม

20 มกราคม 2562 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และรางวัลต่าง ๆ แก่น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Smart Innovator Camp ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562

#SPU #SITI #SmartInnovatorCamp #DynamicUniversity #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชมภาพเพิ่มเติม ---> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.811379909207278&type=1&l=1bc54ad344
view: 60 shares: