ข่าว/กิจกรรม

ยินดีต้อนรับ น้อง ๆ จากโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

14 มกราคม 2562 น้อง ๆ จากโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม มาสมัครเรียนสาขาสหวิทยาการฯ ถึง 10 คนหลังจากหัวหน้าสาขา (ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย) ไปอธิบายหลักสูตร น้อง ๆ ตั้งใจ และพร้อมที่จะเป็น DEK62 #SITI #SPU #หลักสูตรที่เน้นคุณภาพและใส่ใจทุกรายละเอียด
view: 406 shares: