ข่าว/กิจกรรม

ร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 49 ปี

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 50 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 49 ปี - วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
 
UploadImage
view: 141 shares: