ข่าว/กิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรม SITI NEW YEAR PARTY

SITI WINTER CHALLENGE กระบวนการเรียนรู้ผ่านการแสดง
กิจกรรมที่เปิดโอกาสในนักศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการฯ ได้แสดงความสามารถของตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "เป็นที่ 1 ได้ในแบบที่เป็นตัวเอง"

การนำเสนอความสามารถของแต่ละ House ชิงถ้วยรางวัลสำหรับ Core Value ของหลักสูตร รวมทั้งรางวัล Best Giver สำหรับ นศ. ผู้ให้ดีเด่น เพื่อยกย่องและสร้างชุมชนผู้ให้ (Givers community)

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมปีใหม่ รวมรับประทานอาหาร และร่วมแลกของขวัญ.... SITI NEW YEAR PARTY

Photographer by Sok Pisith


 
view: 110 shares: