ข่าว/กิจกรรม

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
view: 78 shares: