ข่าว/กิจกรรม

โครงการ IDEA MARKET

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการ IDEA MARKET โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ รวมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

โครงการดังกล่าวถือเป็น Final Project ของเด็กบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการสมัยใหม่ การนำเทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลด้วย

ภายในงานจะมีผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้เลือกชมและซื้อได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้ ณ อาคาร 11 ชั้น G โซน B มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 118 shares: