48 ชั่วโมง SMART INNOVATOR CAMP ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม

UploadImage

พบกับ Coach จาก 14 สายอาชีพ และทีม Coach จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
“48 ชั่วโมง กับ ภารกิจพิชิตกล่องดำ”
ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท*
#SMART #INNOVATOR #CAMP ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม
19 - 20 มกราคม 2562
ณ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สำหรับน้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่า เลือกเป็นที่ 1 ได้ใน แบบที่เป็นตัวเอง
สมัครร่วมค่ายได้ที่ http://bit.ly/2GdQNCz
• รับเพียง 120 คนเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1356
Line@ : @siti.spu
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด