การประกวดคลิปสั้น “Wash Xpress ยืนหนึ่งเรื่องสะดวกซัก”

คณะ ร่วมกับ Wash Xpress จัดงานมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้น “Wash Xpress ยืนหนึ่งเรื่องสะดวกซัก” ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาสุดพิเศษจาก คุณใหม่ คุณอาร์ท คุณหนุ่ม แก๊ง Powerpuff Gay อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในโลกออนไลน์ ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำ Content ยังไงให้ปัง ตามแบบฉบับของ Powerpuff Gay รวมถึงจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด เพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา ของเยาวชนในด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และให้โอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

อีกทั้ง คุณกวิน กลองกระโทก ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด กล่าวว่า จากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU และร่วมจัดกิจกรรม WashXpress VDO Contest เพื่อสร้างโอกาส และเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและความสามารถ ในการจัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 38 ทีม พร้อมทั้งได้สนับสนุนเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป

ศิษย์เก่า

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

SITI INNOVATOR CAMP 2566

โครงการค่ายพัฒนาทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ Alive Village

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี)