คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ

SCHOOL OF ENTREPRENEURSHIP

MAKE BUSINESS MAKE INNOVATION

เริ่มสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่

เป็นเจ้าของธุรกิจได้

ตั้งแต่ยังเรียนอยู่

หลักสูตรยุคใหม่! ตอบโจทย์คนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

ได้ดีไซน์การเรียนในแบบที่ตัวเองชอบ อยากเรียนอะไร ก็ได้เรียน เพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง

และยังได้เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่ยังเรียนอยู่ พร้อมเรียนรู้กับนักธุรกิจตัวจริง!

ที่คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ SPU

เริ่มต้นเป็น

“เจ้าของธุรกิจ”

ตั้งแต่เรียนอยู่

เลือก

“เรียนอะไรก็ได้”

ตอบโจทย์ทุกความชอบ

เรียนกับ

“นักธุรกิจ”

ตัวจริงในวงการ

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

"หลักสูตรที่ตอบโจทย์ของคนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ"

ตอบโจทย์คนมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ อยากสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง

ครั้งแรกของประเทศ! ที่ให้คุณดีไซน์ชีวิตการเรียน ชอบอะไร? อยากเรียนอะไร? เลือกได้เองตามใจ

เพื่อเพิ่มสกิลให้คุณเป็น “เจ้าของธุรกิจ” ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ กับหลักสูตรรูปแบบใหม่!

ให้คุณได้เริ่มปฏิบัติจริง เรียนรู้กับนักธุรกิจตัวจริงในวงการระดับประเทศ!

เจ้าของธุรกิจดิจิทัล
และแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์

" ทันทุกเทรนด์ สร้างแบรนด์ของตัวเอง เป็นอินฟลูฯ สุดปัง! "

ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองแบบมืออาชีพ

เรียนรู้กลยุทธ์การตลาด เทคโนโลยี AI และธุรกิจแบบเข้มข้น เจาะลึกในทุกขั้นตอน

พร้อมลงมือทำจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Project – Based Learning

โดยสุดยอดโค้ชด้านธุรกิจและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำของประเทศ

ยังตัดสินใจไม่ได้?

ลองมาเยี่ยมชม , คุยกับรุ่นพี่ หรือพี่แนะแนวได้เลย

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

รีวิวรุ่นพี่

Calendar

10
JAN

เปิดภาคเรียน
10 ม.ค. 2566

11
JAN

ลงทะเบียนล่าช้า ครั้งที่ 2
11 – 23 ม.ค. 66

11
JAN

เพิ่มรายวิชาและเพิกถอนรายวิชา
11 – 23 ม.ค. 66

3
APR

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา
3 เม.ย. 66

เครือข่าย​

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม137,300 32,300289,300

การสร้างเจ้าของธุรกิจ

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1
ภาคเรียนปกติค่าเทอม
ปีการศึกษาที่ 1 
เทอม 137,300 32,300
เทอม 234,200
เทอม 313,100
ปีการศึกษาที่ 2 
เทอม 134,200
เทอม 232,900
เทอม 316,700
ปีการศึกษาที่ 3 
เทอม 138,900
เทอม 238,600
เทอม 318,500
ปีการศึกษาที่ 4 
เทอม 124,900
เทอม 2
เทอม 3 –
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร289,300

*อัตราค่าเล่าเรียน เป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม