ส่องเสน่ห์ของหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต กับ อาจารย์ตัวจริง วิศวกรรมศาสตร์ SPU

#Dekวิศวะ SPU

ได้เรียนรู้ทุกอณูของ หุ่นยนต์ พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมในอนาคต

จบไปหางานทำง่ายแน่นอน !

…. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน ….
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุดเริ่มต้นของความชอบ หุ่นยนต์

อาจารย์วนายุทธ : ย้อนกลับไปตอนที่ผมยังเป็นเด็ก สมัยนั้นมีการ์ตูน ภาพยนตร์ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ที่ฉายทางโทรทัศน์ จำได้ว่าสนุกมากๆ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความชอบ จากนั้นผมก็เริ่ม ถอด/ลื้อ/แยกชิ้นส่วน ของเล่น รวมถึงระบบกลไก อุปกรณ์ต่างๆ เพราะอยากเห็นการทำงานจริงๆ ของมันว่า ทำงานได้อย่างไร แต่ประกอบที่ไรน๊อตเกินทุกที่….. (ขำ) จากวันนั้นทำให้ผมได้เรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับระบบกลไกเหล่านั้นทุกวันนี้ครับ

เสน่ห์ของหุ่นยนต์

อาจารย์วนายุทธ : ได้สนุกกับการคิด การออกแบบหุ่นยนต์ในจินตนาการ แล้วนำมาสร้างเป็นของจริง และจะยิ่งรู้สึกภูมิใจอย่างมาก เมื่อสร้างสำเร็จแล้ว ได้เห็นหุ่นยนต์ทำงานจริง

เรียนสนุกจบแล้วไม่ตกงาน

อาจารย์วนายุทธ : นักศึกษาที่จบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จะได้เข้าใจในระบบควบคุมหุ่นยนต์ ระบบเซนเซอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งในงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนใช้หุ่นยนต์มากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และประกอบยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ในงานขนส่งสินค้าและคลังสินค้าอัตโนมัติ อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ด้วยระบบอัตโนมัติ รวมถึงงานด้านการแพทย์ สถานพยาบาลนำหุ่นยนต์มาช่วยงานมากขึ้น หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยา มีบทบาทมากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มั่นใจได้เลยว่า เรียนจบสาขาทางด้านนี้ มีตลาดงานรองรับในอนาคต และไม่ตกงานอย่างแน่นอน

อาชีพใหม่ใน สายงานด้านหุ่นยนต์

อาจารย์วนายุทธ : System Integrator ผู้ผสมผสานระบบ ด้วยเครื่องจักรหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายชนิด จึงต้องมีการพัฒนาระบบให้สามารถสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลในระบบเครือข่ายเดียวกัน และสื่อสารระหว่างเครื่องจักรหรือเครือข่ายภายในโรงงาน รวมถึงการสื่อสารระยะไกล 

Agricultural Robot Developer ผู้พัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยใช้หุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติในงานการเกษตร การเพาะปลูก การดูแลการเจริญเติบโตพืชผลผลิต และเก็บเกี่ยวผลผลผลิต เป็นต้น

ผลงานที่ภาคภูมิใจของ #Dekวิศวะ SPU

อาจารย์วนายุทธ : ผลงานหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับผู้พิการครึ่งท่อนล่าง เป็นอุปกรณ์สวมใส่แบบยึดติดกับมนุษย์ (Exoskeleton Robot) เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวการเดินของผู้สวมใส่ กลับมาเดินเทียบเคียงคนปกติ

#Dekวิศวะ กับรางวัลการันตี

• “Leading Innovation Award” by International Intellectual Property Network Forum (IIPNF) at Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2015) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
• “Honorable Mention” at Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2015) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
• รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่ ประจำปี 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงาน: รางวัลชนะเลิศ, หัวข้อ“หุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับผู้ทุพพลภาพครึ่งท่อนล่าง” กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
• การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์ เพื่อกระบวนการผลิต (RACMP2014) ประเภทเพื่อสังคม
ผลงาน: รางวัลชนะเลิศ, หัวข้อ“หุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับผู้ทุพพลภาพครึ่งท่อนล่าง”

Categories

On Key

Related Posts

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรียนรู้ ดูงาน ณ ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ Cafe Amazon OASYS

วันที่ 14 กันยายน 2566 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรียนรู้ ดูงาน ณ ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์

Thai Obayashi Summer CAMP 2023

ภาพบรรยากาศ Thai Obayashi Summer CAMP 2023 ที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “Sustainability in Civil Engineering” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 อาคารเอนกประสงค์

การเรียนรู้ ด้วยการปฎิบัติ ที่คณะวิศวฯ ศรีปทุม  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Construction-industrial Innovation & Management for

Engineering Project Exhibition 2023 …

วิศวฯปล่อยของ โครงงาน นวัตกรรม นักศึกษา… งานนี้มีแต่ได้ – ได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ– ได้ฝึกทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้–

วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ปีการศึกษาที่ 144,600 39,60046,600
ปีการศึกษาที่ 245,90045,100
ปีการศึกษาที่ 350,60045,80011,700
ปีการศึกษาที่ 447,70020,400
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)358,400

วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)
ปีการศึกษาที่ 138,600 33,60044,4008,500
ปีการศึกษาที่ 241,90035,20018,100
ปีการศึกษาที่ 337,30048,60010,500
ปีการศึกษาที่ 451,90035,400
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)370,400

วิศวกรรมเครื่องกล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษาที่ 146,600 41,60040,600
ปีการศึกษาที่ 250,90046,100
ปีการศึกษาที่ 353,60048,80011,700
ปีการศึกษาที่ 445,70020,400
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)364,400

วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร
ปีการศึกษาที่ 146,600 41,60040,600
ปีการศึกษาที่ 250,90046,100
ปีการศึกษาที่ 353,60048,80011,700
ปีการศึกษาที่ 445,70020,400
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)364,400

วิศวกรรมไฟฟ้า

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษาที่ 144,600 39,60046,600
ปีการศึกษาที่ 245,90045,100
ปีการศึกษาที่ 350,60048,80011,700
ปีการศึกษาที่ 447,70020,400
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)361,400

วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)
ปีการศึกษาที่ 145,600 40,60046,600
ปีการศึกษาที่ 251,20040,0006,500
ปีการศึกษาที่ 343,90043,1008,500
ปีการศึกษาที่ 445,10035,400
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)365,900

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
วิศวกรรมโยธา2 + Human*46,600 41,600359,400
วิศวกรรมโยธา – การจัดการงานก่อสร้าง2 + Human*46,600 41,600359,400
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)2 + Human*45,600 40,600365,900
วิศวกรรมไฟฟ้า2 + Human*44,600 39,600361,400
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์2 + Human*44,600 39,600361,400
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)2 + Human*38,600 33,600370,400
วิศวกรรมเครื่องกล2 + Human*46,600  41,600364,400
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร2 + Human*46,600  41,600364,400
วิศวกรรมเครื่องกล (เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่)2 + Human*46,600  41,600364,400
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ)2 + Human*45,600  40,600373,400
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ2 + Human*45,600  40,600362,000
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม2 + Human*45,600  40,600362,000
วิศวกรรมระบบราง2 + Human*50,600  45,600355,000

วิศวกรรมโยธา ปกติ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษาที่ 146,600 41,60045,600 
ปีการศึกษาที่ 254,40040,0006,500
ปีการศึกษาที่ 347,90047,400 
ปีการศึกษาที่ 420,70050,300
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)359,400

วิศวกรรมโยธา – การจัดการงานก่อสร้าง

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมโยธา – การจัดการงานก่อสร้าง
ปีการศึกษาที่ 146,600 41,60045,600 
ปีการศึกษาที่ 254,40040,0006,500
ปีการศึกษาที่ 347,90047,400 
ปีการศึกษาที่ 420,70050,300
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)359,400

วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ)
ปีการศึกษาที่ 145,600 40,60045,60011,500
ปีการศึกษาที่ 244,50041,50014,600
ปีการศึกษาที่ 344,70040,60010,500
ปีการศึกษาที่ 438,90035,400
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)373,400

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
ปีการศึกษาที่ 145,600 40,60042,60014,500
ปีการศึกษาที่ 247,20040,70014,500
ปีการศึกษาที่ 350,00041,600
ปีการศึกษาที่ 444,90020,400
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)362,000

วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน ปวส.)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน ปวส.)
ปีการศึกษาที่ 137,200  32,20043,400
ปีการศึกษาที่ 243,40030,4006,500
ปีการศึกษาที่ 343,90043,1008,500
ปีการศึกษาที่ 441,900
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)298,300

วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน ปวส.)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน ปวส.)
ปีการศึกษาที่ 137,200 32,20042,40011,500
ปีการศึกษาที่ 236,70035,1008,200
ปีการศึกษาที่ 344,70040,60010,500
ปีการศึกษาที่ 438,900
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)305,800

วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน ปวส.)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน ปวส.)
ปีการศึกษาที่ 137,200 32,20039,40014,500
ปีการศึกษาที่ 239,70031,10014,500
ปีการศึกษาที่ 346,80047,60010,500
ปีการศึกษาที่ 447,900
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)298,900

วิศวกรรมระบบราง (เทียบโอน ปวส.)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมระบบราง (เทียบโอน ปวส.)
ปีการศึกษาที่ 135,200 30,20045,40018,500
ปีการศึกษาที่ 235,70053,40013,500
ปีการศึกษาที่ 339,10020,400
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)261,200

วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน ปวส.)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน ปวส.)
ปีการศึกษาที่ 130,200 25,20044,4008,500
ปีการศึกษาที่ 237,70028,4008,500
ปีการศึกษาที่ 337,30045,40010,500
ปีการศึกษาที่ 451,900
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)302,800

วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต48231,000

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ – การจัดการวิศวกรรม

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ – การจัดการวิศวกรรม
ปีการศึกษาที่ 145,600 40,60042,60014,500
ปีการศึกษาที่ 247,20040,70014,500
ปีการศึกษาที่ 350,00041,600
ปีการศึกษาที่ 444,90020,400
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)362,000

วิศวกรรมระบบราง

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมระบบราง
ปีการศึกษาที่ 150,600 45,60045,40018,500
ปีการศึกษาที่ 235,70053,40013,500
ปีการศึกษาที่ 329,30035,40010,900
ปีการศึกษาที่ 441,90020,400
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)355,000

 

วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต36200,000

วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ปีการศึกษาที่ 146,600 41,60040,600
ปีการศึกษาที่ 250,90046,100
ปีการศึกษาที่ 353,60048,80011,700
ปีการศึกษาที่ 445,70020,400
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)364,400