news

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จ.ระยอง

24 มิ.ย. 2556

Internship

บริษัท วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดัสเตรียล เทอร์บายน์ ( ประเทศไทย ) จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร บริษัทฯ ให้บริการซ่อม บำรุงรักษาสำหรับกังหันก๊าซอุตสาหกรรมไฟฟ้าและโรงงานผู้ผลิตไฟฟ้าทั่วโลก  มีประสบการณ์ในเชิงลึกและผลงานเป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีการซ่อมแซมและการเคลือบสำหรับการตกแต่งชิ้นส่วนกังหันก๊าซ  ทำให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมซ่อมชิ้นส่วนกังหันก๊าซในปัจจุบัน

 

ขณะนี้ ทางบริษัทฯ ต้องการพลังของคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมเสนอแนะแนวทางการทำงานแบบคิดนอกกรอบ  จึงเปิดรับนักศึกษาเพื่อร่วมฝึกงานตลอดทั้งปี จากสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขา อุตสาหการ
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขา เครื่องกล
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขา ไฟฟ้า

 

โดยปฏิบัติงานที่ จ.ระยอง (นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ไม่มีปัญหาด้านมลภาวะ) นักศึกษาที่มาฝึกงานมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เมื่อสำเร็จการศึกษามีโอกาสก้าวเข้าสู่การทำงานในธุรกิจพลังงานได้

 

สวัสดิการ

  • เบี้ยเลี้ยง 300 บาทต่อวัน
  • ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาทต่อเดือน (กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด)
  • รถรับส่งตามสายรถของพนักงาน
  • ฝึกงานตามวันและเวลาทำงานของบริษัท วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

วิธีการสมัคร

 

หรือติดต่อ คุณสุภาภรณ์  ไม้งาม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 038-698956        แฟกซ์ 038-698978

E-Mail : Suphaphorn.Maingam@woodgroup.com

ที่อยู่ :      บริษัท วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดัสเตรียล เทอร์บายน์ (ประเทศไทย) จำกัด

39/9 ถนนเสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

URL :     www.woodgroup.com