SPU News

SPU จับมือ XIAN JIAOTONG UNIVERSITY และ Education มหาวิทยาลัยชั้นนำจีน MOU ปูทางนักศึกษาเรียนรู้ CONTENT ระดับโลก ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ

SPU เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ Thai “IoT” International Conference 2019 (TIIC 1)

15 นศ.ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บินฝึกสหกิจศึกษานานาชาติ JAPAN

Calendar

SPU Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

'ฟิน เอกวรัญญู' ศิษย์เก่านักเล่าเรื่อง ผู้ประสบความสำเร็จจากหลักสูตร THE STORY by SPU

แน็ทธิว หนุ่มนานาชาติลุคโอปป้า คว้ารางวัลเต้น cover จากเวทีใหญ่

ดูทั้งหมด

>

SPU Life

การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวไหนๆก็ถูกใจ Dek-SPU

SPU NEWS